Ervaringen

Lees hieronder hoe mijn klanten mijn werk ervaren:

Nynke Zwierstra, beleidsmedewerker gemeente Leiden

“De aanleiding om Verbindend Theater in te schakelen was een startbijeenkomst van ons nieuwe team, dat is samengesteld uit 5 (delen) van oude teams. We wilden op een andere manier aandacht besteden aan deze mijlpaal.
De interactieve voorstelling hielp ons om op een luchtige maar ook diepzinnige manier het concept verandering te benaderen.
Het contact verliep voorafgaand aan de voorstelling heel goed. Tijdens de voorstelling was Maaike’s rol als facilitator heel functioneel en gaf rust.
Ik beveel Maaike’s Verbindend Theater van harte aan. Een voorstelling als die van jullie geeft een heel andere energie dan wij normaal gewend zijn. Het is grappig, boeiend en zet tot nadenken. Na afloop werden woorden en gebaren uit de voorstelling hergebruikt in het gesprek. We hadden een gemeenschappelijke taal gekregen!”

Aschwintha Pellikaan, directeur Barbara DELA

“Ik wilde voor mijn team, dat leidt onder hoge werkdruk, een bijeenkomst organiseren die energie geeft en inspireert, en helpt om de balans in het team terug te krijgen. Door een collega werd ik gewezen op Maaike Ament en haar Verbindend Theater. Dit bleek een uitstekende keuze om mijn doel te bereiken! Ik had zelf nog geen ervaring met Verbindend Theater (of terugspeeltheater) en vroeg mij in eerste instantie af of deze vorm wel iets op zou leveren. Ik vond het ook wel duur. Achteraf kan ik zeggen dat het zeker de investering waard is geweest. Het resultaat van de bijeenkomst is dat wij als team weer in gesprek zijn met elkaar over hoe we in ons werk zitten en wat er nog nodig is. Ook is er een andere, positievere sfeer/ energie. In de door Maaike en haar collega’s verzorgde voorstelling werd ons een spiegel voorgehouden die erg confronterend en tegelijkertijd ook erg grappig en liefdevol was. Ook het erop volgende programma was erg fijn. We zijn op een prettige manier de diepte ingegaan. Het was afwisselend, confronterend en heel erg respectvol! Ik beveel Verbindend Theater van harte aan. De vorm is verrassend, afwisselend en vol energie. Het was met een lach en een traan en mocht er allemaal zijn. Bij onverwachte situaties volgt er een aanpassing/ improvisatie die de groep niet merkt. De mensen van Verbindend Theater schakelen enorm snel en zijn prettig om mee te werken. Het meest dankbaar ben ik voor de veiligheid en het respect dat jullie vanaf het eerste moment bieden. Vanaf dit punt kan ik nu (met wat begeleiding) verder met mijn team. Het hele team kijkt met plezier terug op de bijeenkomst en heeft ervaren hoe groot de toegevoegde waarde ervan is.”

Jos Pullen, Opleidingscoordinator Hogeschool INHOLLAND

“Maaike Ament heeft samen met 2 acteurs een scene gespeeld op onze studiemiddag bij het OKC IJmond, waar ik vanuit Inholland  het programma verzorgde. Vooraf had ik best mijn twijfels. Vraag was voorafgaand aan het programma, of theater als middel voldoende duidelijk zou maken waar we heen zouden willen met het onderwerp: doelen stellen. Ik was bang dat het veel
 extra inspanning zou kosten om tot overeenstemming te komen over wat er moest gaan gebeuren en dus gespeeld moest worden. 
Gelukkig bleek dit niet het geval.  Met een aantal korte afstemmingsmomenten en materiaal kon er een leuk onderdeel toegevoegd worden aan het programma Het resultaat van de bijdrage van Maaike en haar collega’s was dat 
op een ‘andere visuele wijze’ gestart werd met het programma . En deelnemersn werden uitgedaagd hun inbreng/ mening te geven op het getoonde, wat natuurlijk wel in overeenstemming was met de rest van het programma. Ik vond het leuk om te zien hoe betrokken deelnemers raakten bij het onderwerp door het theater, en de realistisch gespeelde probleemsituatie. Verbindend theater gaf ook een andere kijk op het in samenwerking stellen van doelen. Maaike, bedankt!”

Corjanne van den Hoonaard, docent Pabo

“Maaike weet zich uitstekend te verplaatsen in te spelen gedrag, weet echt natuurlijk gedrag naar boven te krijgen van de inbrenger. Heeft een scherpe blik en weet dit goed te verwoorden. Zij werkte voor mij als trainingsacteur binnen Intervisie bijeenkomsten, dit maakte voor mij de intervisiebijeenkomsten bijzonder waardevol. Inbrengers zagen hun eigen gedrag en ook het effect van eventuele wijzigingen.”

Ruud Smit, Diafragma Advies

“Samen met Maaike heb ik voor één van mijn opdrachtgevers een workshop verzorgd over situationeel leiderschap. Het was in alle opzichten een feest om dat te doen. Daarom beveel ik Maaike van harte aan. Wat betreft de voorbereiding: Maaike is er voortdurend op uit om goed te begrijpen wat de opdrachtgever wil. Ze wil dat goed in beeld hebben. Maaike is uitstekend in staat om de ingewikkelde theorie te vertalen naar praktijksituaties die aansluiten bij het werk van de opdrachtgever. Wat betreft de uitvoering: ik vond het heerlijk om met Maaike samen te werken. De basis ervan is bij Maaike onderling vertrouwen in elkaars expertise en kundigheid. Maaike kan de abstracte theorie met heldere en doeltreffende situaties voelbaar te maken. Ze is erop uit de deelnemers te laten leren en ik heb gezien hoe effectief ze dat doet. Beste collega-adviseurs: werk met Maaike samen. Beste directeuren en teamleiders: als u met uw mensen een stap wilt maken richting effectief gedrag, sluit een verbond met Maaike!

Margo van Eijk, organisatieadiviseur

“Ik werkte met Maaike samen in diverse trainingen en teamcoachingsactiviteiten in het kader van persoonlijke effectiviteit en ontwikkeling van gewenste organisatiecultuur (voor diverse organisaties, ook engelstalig). Het is fijn om met haar te werken. Of we nu met sociaal beheerders werkten, of met chemical engineers: als trainingsacteur en coach weet zij heel goed af te stemmen en voelt zij haarfijn aan waar het bij de ander om gaat. Haar feedback is zorgvuldig en wordt door de ander altijd goed ontvangen. Daardoor worden mensen zich bewust waar zij in hun ontwikkeling staan en waar zij nog een stapje kunnen zetten. In de begeleiding van een groep weet Maaike de groep te verleiden tot spel en plezier, waarmee lastige onderwerpen toch gemakkelijker bespreekbaar worden.
Ik beveel Maaike van harte aan als trainingsacteur en coach voor trajecten die gericht zijn op persoonlijke effectiviteit en organisatieontwikkeling.”

Rob Hermsen, HRM Visie
“Met Maaike is het heerlijk werken in de combi trainer/trainingsacteur. Ik vertrouw volledig op haar vermogen om als trainingsactaur het gedrag neer te zetten waar de deelnemer een mooie ervaring mee kan opdoen. Ze neemt haar verantwoordelijkheid. Ze luistert goed naar een deelnemer, brengt diepgang aan in haar vragen en vertaalt informatie heel goed naar een leerervaring voor een deelnemer. Zij speelt op die manier een essentiële rol in de ontdekkingsreis van de deelnemer om rijker te worden als mens. En daar gaat het om.”

Remko van der Drift, Op Drift Teamtrainingen

“Maaike is een super trainingsacteur! Ze is slim, leuk, speelt goed, is erg sterk in fysiek spel, weet veel van communicatie(modellen), weet bij deelnemers de vinger op de zere plek te leggen, geeft goed en prettig feedback, denkt goed mee met het trainingsproces. En dus maar want, zoals je misschien al zult verwachten: ik werk graag met haar samen!”

Op mijn Linked In profiel  kun je meer ervaringen van klanten lezen.

 

Comments are closed.